Další

Valentine’s day for singles (Valentýn pro nezadané)

Hi! Ahoj!

valentine's day valentýn anti love single alone nezadaný sám láska st. valentine sv. valentýn

It’s Valentine’s day on Saturday. When I was in puberty, I felt bad because I was single on this day, but later when I was in relationship on Valentine’s day, I didn‘ celebrate it anyway. In the Czech Republic is not too widespread this day, a lot of people condemns it. Rather, it’s celebrated as the „Day of Love“ on 1st of May, which is actually pretty much the same (although officially it’s Labor Day). Valentine’s Day is a little sad holiday. Do you really want to conffes your love for just one day a year? I don’t know. I have nothing against holidays such as Christmas, Easter (even though I don’t really like it), birthdays or anniversaries, but I find Valentine’s Day as a very commercial holiday. But if you like it, let’s celebration. But if you’re alone or you don’t celebrate it and fed up or you want to make a nice day for yourselves, especially if you love yourself, I’ve got 10 tips on what to do on Valentine’s Day. And if you want, you can celebrate this day as a Singles Awareness Day, which is how I found out today, also the international day. Either way, I hope you’ll have a nice day.

And what is your opinion on Valentine’s Day? Tell me in the comments or on my Facebook. I like to read your opinions.

_

V sobotu je Valentýn. Když jsem byla v pubertě, tak mi bylo líto, že jsem na tento den sama, ale když jsem později na Valentýn zadaná byla, tak jsem ho stejně neslavila. U nás v Česku není tento svátek moc rozšířený, hodně lidí ho odsuzuje. Spíš se tu slaví jako „den lásky“ 1. máj, což je vlastně skoro to samé (i když oficiálně je to svátek práce). Valentýn je trochu smutný svátek. Opravdu chcete vyznávat svou lásku jen jeden den v roce? Já nevím. Nemám nic proti svátkům jako jsou Vánoce, Velikonoce (i když ty moc ráda nemám), narozeniny nebo výročí, ale Valentýn už mi připadá jako hodně komerční svátek. Ale pokud ho máte rádi, tak hurá do slavení. Pokud jste ale sami nebo ho neslavíte a jste z něj otrávení nebo si chcete udělat hezký den pro sebe, protože milujete hlavně sebe, tak mám pro vás 10 tipů, co o Valentýnu dělat. A pokud chcete, můžete tento den slavit jako svátek pro nezadané, který je, jak jsem dnes zjistila, také mezinárodním svátkem. Tak či tak, doufám, že budete mít hezký den. 

A jaký máte názor na Valentýn vy? Napište mi do komentářů nebo na můj Facebook. Ráda čtu vaše názory.

Good night! Dobrou noc!

Singles Awareness Day

10 tips on how to survive Valentine’s Day when you’re single

(10 tipů, jak přežít Valentýn, když jsi nezadaný/á)

valentine's day valentýn anti love single alone nezadaný sám láska st. valentine sv. valentýn

1. Ignore it (Ignoruj to)

Just do what you do every Saturday. Another ordinary day.
Prostě dělej to, co každou sobotu. Další obyčejný den.

2. Movie, book or PC game (Film, kniha nebo počítačová hra)

Watch your favorite movie, read an interesting book or play a game. Just missed a romantic theme.
Pusť si svůj oblíbený film, přečti si zajímavou knížku nebo si zahraj hru. Jen bych vynechala romantickou tematiku.

3. Beauty day (Den krásy)

Put a hot tub full of bubbles, do yourself a facial mask, paint the nails, go for a massage ..
Dej si horkou vanu plnou bublinek, udělej si masku na obličej, nalakuj si nehty, zajdi si na masáž..

4. Friends and family (Přátelé a rodina)

Be with those who like you.
Buď s těmi, kteří tě mají rádi.

5. No social media (Žádné sociální média)

Turn off the internet, television and radio and for sure don’t go out by yourself because who is interested in those couples who are making out everywhere, isn’t it?
Vypni internet, televizi i rádio a pro jistotu nechoď ven sám/a, protože koho zajímají ty páry, co se všude muchlují, že?

valentine's day valentýn anti love single alone nezadaný sám láska st. valentine sv. valentýn

6. Food and drinks (Jídlo a pití)

Buy your favorite dish and give yourself a glass of wine or a mug of hot chocolate. But don’t overdo it, you don’t want be full of remorse later.
Kup si své oblíbené jídlo a dej si skleničku vína nebo hrnek horké čokolády. Ale nepřeháněj to, nechceš si to pak vyčítat.

7. Sport

Go to the gym, go run or work out at home. Yoga is fine. Anything what frees your body and mind.
Zajdi si do fitka, bež si zaběhat nebo si zacvič doma. Jóga je fajn. Cokoliv, co uvolní tvoje tělo i mysl.

8. Sleep (Spánek)

Sleep longer in the morning, get some rest after lunch or go to bed earlier.
Spi ráno déle, odpočiň si po obědě nebo jdi dřív spát.

valentine's day valentýn anti love single alone nezadaný sám láska st. valentine sv. valentýn

9. Party (Párty)

Go to the party. I recommend  those without a topic, for singles or antivalentine. Maybe you run into someone you’ll be able to confess love for the whole next year.
Zajdi na párty. Doporučuji spíš ty bez tématu, pro nezadané nebo anti-valentýnské. Možná narazíš na někoho, komu budeš moci vyznávat lásku celý příští rok. 

10. Do something (Dělej něco)

Do something productive or creative. Focus on unfinished tasks, work, cleaning your room (apartment/house), study, do something interesting.
Dělej něco produktivního nebo kreativního. Zaměř se na nedodělané úkoly, práci, ukliď si v pokoji (bytě/domě), uč se, dělej něco zajímavého.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..