O mně

About me TAG (O mně)

Heya! Nazdárek!

Today we have the article number 100! * fanfare, fireworks, salvos of cannon *

Thank you so much that you go to my blog and comment articles. I enjoy it then more and more! You are the best. Unfortunately, I don’t have competition fo you, because it will be at the end of the holidays after „Book Challenge: Summer 2015 ‚, but instead of I did the „About me TAG„, which holds 15 questions (source). You will learn something new about me, so hopefully you like it. Feel free to do „About me TAG“ on your blog and write to me in the comments so I could read them.
_
Dneska tu máme článek číslo 100! *fanfáry, ohňostroje, salvy z děla*

Moc vám děkuji za to, že chodíte na můj blog a komentujete články. Baví mě to pak čím dál tím víc! Jste nejlepší. Bohužel pro vás nemám soutěž, protože ta bude na konci prázdnin po „Knižní výzvě: Léto 2015„, ale místo soutěže jsem udělala „O mně TAG„, který v sobě skrývá 15 otázek (zdroj). Dozvíte se tak o mě zase něco nového tak snad se vám to bude líbit. Klidně si „O mně TAG“ udělejte si u sebe na blogu a napište mi do komentářů, abych si je mohla přečíst.

See you soon! Brzy nashledanou!

*

about me tag o mně annie reprobate

*

1. Who are your top three lady heroes? (Kdo jsou tvé top tři ženské hrdinky?)

J. K. Rowling, Audrey Hepburn and Diana, Princess of Wales.
J. K. Rowlingová, Audrey Hepburnová and Diana, Princezna z Walesu.

2. When you were little, what did you want to be? (Čím jsi chtěla být, když jsi byla malá?)

When I was a child I wanted to be a princess, a dustman or a teacher. I often taught my stuffed animals.
Když jsem byla dítě chtěla jsem být princezna, popelář nebo učitelka. Často jsem učila mé plyšáky.

about me tag o mně annie reprobate

3. What makes you feel afraid? (Čeho se bojíš?)

The loss of loved ones, darkness, insects, 3rd World War and bugaboos. Mainly bugaboos!
Ztráty blízkých, tmy, hmyzu, 3. světové války a bubáků. Hlavně bubáků!

4. What’s your dream job? (Jaká je tvá vysněná práce?)

English teacher and a job in a nonprofit organization. I’m doing my dream job.
Učitelka angličtiny a práce v neziskové organizaci. Dělám svou vysněnou práci.

5. Who is your favorite mythological god/goddess? (Jaký je tvůj oblíbený mytologický bůh/bohyně?)

Roman goddess of the home and the hearth – Vesta and Greek goddess of love, beauty, desire, sex and pleasure – Aphrodite.
Římská bohyně domova a krbu – Vesta a Řecká bohyně lásky, krásy, touhy, sexu a potěšení – Aphrodite.

about me tag o mně annie reprobate

6. Who was your first crush? (Do koho jsi se poprvé zamilovala?)

My friend Dan from kindergarten. He gave me my first „kiss“ on my forehead – at his home in the wardrobe.
Můj kamarád Daneček ze školky. Dal mi mojí první „pusu“ na čelo – u něj doma ve skříni.

7. What do you love about yourself most? (Co máš na sobě nejradši?)

My face, my hair, loyalty, adaptability, childishness, memory, friendliness, insanity, empathy, kindness..
Můj obličej, mé vlasy, věrnost, přizpůsobivost, dětinskost, paměť, přátelskost, šílenost, empatii, laskavost.. 

about me tag o mně annie reprobate

8. What don’t you like so much? (Co na sobě moc ráda nemáš?)

My body, laziness, naivety, insecurity, oversensitiveness, indecisiveness ..
Mé tělo, lenost, naivitu, nejistotu, přecitlivělost, nerozhodnost.. 

9. Who has influenced you the most? (Kdo měl na tebe největší vliv?)

My best friend. Without him .. who knows.
Můj nejlepší kamarád. Bez něj.. kdo ví.

10. What are your favorite lyrics? (Jaký je tvůj oblíbený text?)

Maybe we, Why don’t we sit right here for half an hour. We’ll speak of what a waste I am and we missed your beat again!

11. If you were forced to open a bakery, what would you name it? (Kdyby jsi byla donucena otevřít pekárnu, jak by se jmenovala?)

Why forced? It would be great! It would be called „Sweet pleasure from Annie and Medard.“
Proč donucena? Bylo by to super! Jmenovalo by se „Sladké potěšení od Annie a Medarda“.

12. What’s the weirdest thing you’ve ever done on a date? (Jakou nejdivnější věc si dělala na rande?)

We were at a cinema at 1 p.m., walking through a graveyard, were on a walk with his ex .. broke up.
Byli jsme v kině v 1 odpoledne, procházeli se po hřbitově, byli na procházce s jeho ex, .. rozešli se.

about me tag o mně annie reprobate

13. What do you hope to achieve by 50? (Čeho doufáš, že dosáhneš do 50 let?)

Absolute satisfaction with my live.
Absolutní spokojenosti se svým životem.

14. What has been your best moment this year (so far)? (Jaký byl zatím tvůj nejlepší letošní moment?)

Week with my best friend at the beginning of the summer. ^^
Týden s mým nejlepším kamarádem na začátku léta. ^^

about me tag o mně annie reprobate

15. If you got a (new) tattoo, what would it be of? (Kdyby jsi měla nové tetování, jaké by to bylo?)

I would like tattoos associated with Harry Potter, and then with my family. But still I don’t know exactly what. I like original ideas.
Chtěla bych tetování spojené s Harry Potterem a pak s mojí rodinou. Ještě ale nevím, co přesně. Mám ráda originální nápady.

 

3 komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..